Privacy verklaring

Privacy Verklaring 4Cats
  
Dit is de privacyverklaring van 4Cats gevestigd te Wijngaarden,  Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 24452582 Hierna te noemen: ‘4Cats’

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens. 4Cats vindt het van belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom heeft 4Cats in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per email of direct bij een salon afspraak aan ons.
 
In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel 4Cats uw persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons kan ontvangen.
 
 

Doel Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers
Klanten administratie

-Voornaam

-Achternaam

-Naam Huisdier

-Adres

-Telefoonnummer

-Emailadres

Mondelinge toestemming

Na 1e afspraak bevestiging van 4Cats afspraak

Zolang men is aangemeld bij 4Cats & bij wederopzegging tot 2 jaar. Daarna alleen in de financiële administratie voor max 7 jaar 4Cats cliënten
Versturen digitale berichten Emailadres in BCC Mondelinge toestemming na 1e afspraak & in overleg Zolang men is aangemeld bij 4Cats & bij wederopzegging tot 2 jaar. 4Cats cliënten
4Cats site- Digitale dienstverlening verbeteren IP-gegevens Mondelinge toestemming na 1e afspraak & in overleg Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel mogelijk geanonimiseerd

4Cats website bezoekers

4Cats website beheerder


Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt 4Cats geen persoonsgegevens aan derden. 4Cats treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de medewerkers van 4Cats de noodzakelijke toegang heeft tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd blijft & dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
 
Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.
 
Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van 4Cats. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. 4Cats raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen. 
  
Wijziging van het privacy beleid

4Cats past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Wij raden u dan ook aan onze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen tijdens uw bezoek aan onze Salon in Wijngaarden. Bij belangrijke wijzigingen zal 4Cats er alles aan doen u per e-mail en via haar website te informeren.
 
 
Contactgegevens

Als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of 4Cats wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens: 
 
Verantwoordelijke:  René & Miranda Geerlings

E-mail:   info@4cats.nl

Telefoonnummer: 06-19505570
 
Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens.  U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.